Undersøkelse

Hvilke av disse ordene synes du passer til SKOLE? (Du kan velge flere)

Glede
Gøy
Kjedelig
Tvang
Læring
Nyttig
Mening
Meningsløst
Mestring
Mislykkes
Kreativitet
Fantasi
Utfordringer
Vanskelig
Enkelt
Passe
Vennskap
Mobbing