Spenningsroman lesetest

Lesetest

Tid: 0:00

I det dunkle lyset av den forlatte fabrikken, kjentes det som om tiden stod liggende - stille . Ved den gamle vannfontenen, hørtes det ut som om noen hvisket hemmeligheter - latter . På den mørke gangstien, føltes det som om noe lurte i skyggene - lyset . Bak den nedlagte kirken, skimtet jeg en skikkelse - vegg . Ved det falne treet, luktet det som om det brant i skogen - hagen . Over det gamle grisehuset, fløy det en ugle - due .