Hjernetrim

Hjernetrim

Målet er å plassere brikkene i riktig rekkefølge.

Start ved å prøve deg fram.

Tiden starter når du flytter første brikke.

Spillet er ferdig!

8 trekk

Tid: 0 sekunder