Veiskillet

Tenk deg at du kommer til et veiskille. Den ene veien fører til Paradis, den andre veien fører til evig fortapelse. Du har, av en eller annen grunn, bestemt deg for at du ønsker å ta veien mot paradis. Ingen skilt eller andre hjelpemidler gir noen form for hint om hvilken vei som fører hvor. Men ved veiskillet står en vokter. Han vet hvor begge veiene fører. Du har imidlertid blitt advart om at noen av vokterne i dette området ikke er til å stole på, men at også noen av dem alltid er til å stole på. Det vil si, halvparten av vokterne lyver alltid, mens den andre halvperten snakker alltid sant. Du har ingen mulighet til å finne ut om vokteren foran deg er til å stole på eller ikke. Du får lov å stille vokteren kun ett spørsmål. Hvilket spørsmål kan du stille, og være sikker på å få et svar som forteller deg hvilken vei som fører til Paradis? 
Se løsning
Velg en vei, og still vokteren følgende spørsmål: “Hvis jeg spør deg om den veien leder til paradis, vil du da svare ja?” Hvis du peker på veien mot Paradis vil en vokter som alltid snakker sant svare “ja”, fordi det er sant. Hvis vokteren alltid lyver vil han også svare “ja”, fordi det er en løgn. Peker du på veien mot evig fortapelse vil begge svare “nei”. Da kan det imidlertid være lurt å velge den andre veien.
 
Neste >>