Løgn eller sannhet

En mann står foran to brødre. Hver av brødrene vokter hver sin dør. Mannen må velge en av dørene. Velger han rett dør vil han bli belønnet med stor rikdom. Om han derimot velger feil dør, vil han miste alt han eier. Begge brødrene vet hva som skjuler seg bak begge dørene, og mannen får bare lov å stille en av brødrene ett spørsmål før han velger. Han har imidlertid fått vite at den ene av brødrene alltid snakker sant, mens den andre alltid lyver. Mannen vet ikke hvem av dem som snakker sant og hvem som lyver. Men plutselig kommer han på et spørsmål som garanterer at han kan få vite hvilken dør rikdommen skjuler seg bak. Hvilket spørsmål var dette?
Hvordan greide de det?
Se løsning
Mannen kan spørre hvem som helst av brødrene følgende spørsmål: “Hva ville din bror svart hvis jeg spurte om hvilken dør jeg skal velge?” Begge brødrene ville vist han den døren som leder til fattigdom. Dermed kunne mannen med trygghet velge den andre døren og bli rik.
<< Forrige
Neste >>