Kuer og ulver

Tre kuer skulle på beite, og hadde hørt rykte om ei eng så frodig at den kunne mette alle verdens kuer. For i det hele tatt å finne veien var kuene nødt til å samarbeide med tre ulver, til tross for at det var livsfarlig. Ulvene var de eneste som kunne veien til enga. Ulvene var sultne, og de hadde avtalt seg i mellom at de ville spise kuene hvis det lyktes dem å komme i flertall. Men kuene hadde overhørt samtalen og var på vakt. På veien kom de til en elv som det vrimlet av krokodiller i, men heldigvis lå det en robåt ved elvebredden. Båten kunne ta to dyr. Kuene administrerte roturene med sine lyse hoder og lyktes å bringe alle seks over elven uten at kuene noen gang kom i mindretall.
Hvordan greide de det?
Se løsning
Først ror 2 ulver over. 1 ror tilbake og henter den siste ulven. 1 ulv ror tilbake igjen og bytter plass med 2 kuer som så ror over til den andre siden. 1 ku tar så med seg 1 ulv tilbake. Denne kua tar med seg den siste kua over til den andre siden. Alle kuene er nå over på den andre siden sammen med 1 ulv. Nå kan kuene trygt sende den siste ulven over to turer for å hente de to siste ulvene.
<< Forrige
Neste >>