F

Les denne teksten og tell antall F’er i den.
“FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS.”
Hvor mange F’er fant du du?
Se løsning
Det riktige svaret er 6 F’er. Hvis ditt tall ikke stemmer med dette, så er det trolig fordi du ikke har tatt med F’ene som står i ordet “of”.
<< Forrige
Neste >>