Havet

Løsninger

Oppgave 1

Vannskorpa

Oppgave 2

Blekksprut

Oppgave 3

Brennmanet

Oppgave 4

Hvalhai

Oppgave 5

Marianergropen

Oppgave 6

Korallrev

Oppgave 7

Spekkhogger