Gloseprøve – 2

Løsninger

Oppgave 1

Speaker

Oppgave 2

Spaceship

Oppgave 3

Cupboard

Oppgave 4

Explore

Oppgave 5

Merchant

Oppgave 6

Junkyard

Oppgave 7

Caterpillar