Gloseprøve

Løsninger

Oppgave 1

Crowbar

Oppgave 2

Thought

Oppgave 3

Marriage

Oppgave 4

Lumberjack

Oppgave 5

Championship

Oppgave 6

Cardboard

Oppgave 7

Congratulations