Ordstokk Spill

Finn grubleordet!

Stokk bokstavene riktig og lag til sammen tre ord.
Da får du grubleordet.
Men husk! Tiden går fort, veldig fort ...

Denne oppgaven er laget av en elev ved Buskerud Skole i Modum kommune.