Grubling om skole

Et forsøk på å forklare hva jeg ønsker å få fram. Fra § 1-1 i Opplæringsloven «Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og...

Continue reading