Anagrammer

Anagrammer er stokkede bokstaver du skal lage ord av.

Les hintet og prøv deg fram til du finner riktig ord.

Ordstokk Spill
Hint