Einsteins gåte

Beklager, Flashplayer er ikke installert!


Einsteins gåte - Det påstås at Einstein laget denne gåten tidlig på 1900-tallet. Han skal også ha uttalt at kun 2% av verdens befolkning kunne løse den. Er du blant disse 2 prosentene?