Svar på gåte

Høre, Se, Snakke, Barn, Gutt, Gutter, Menn, Trillinger

Brødrene er trillinger