Svar på grublis

Trine er 20 år
Trines lillesøster er 18 år (90% av 20)
Trines bror er 17 år (tre år yngre enn Trine og ett år yngre enn den andre søsteren)