Trollrock 2024

Kan du noe om dette? Eller vet du knapt nok hvor du er?