Norges fylker

Klarer du å klikke riktig? Finner du alle fylkene i Norge?

 

Fra og med første januar 2020 blir landet vårt inndelt på en ny måte. Mange av fylkene våre slås sammen. Noen slår bare sammen navnene og blir hetende for eksempel «Troms og Finnmark», mens andre får helt nye navn.
Hvis du vil lære deg denne inndelingen må du imidlertid være litt rask, da blant annet mye ligger an til at det nye fylkestinget i  det nye «megafylket» Viken, har bestemt seg for at en av deres første og viktigste saker blir å oppløse det nye fylket og beholde de gamle. Skulle det skje, vil selvfølgelig gruble.net lage en ny oppgave som blir tilpasset den inndelingen også.
Regjeringen har laget en egen side hvor du kan øve på hvilke fylker som slås sammen og hva de nye fylkene skal hete.

DEN SIDEN FINNER DU HER.