Rekorder

Noen av spillene på Gruble.net har tidsmåler og egner seg for de med konkurranseinstinkt. Vi har derfor laget noen rekordsider. Foreløpig har vi en rekordliste over de som er raskest til å klikke seg gjennom europakartet og en liste som viser de raskeste multiplisererne. Klikk på pekerne under for å se rekordene.

Gangetabell - rekorder
Klikk her for å utfordre rekordene

Europakart - rekorder
Klikk her for å utfordre rekordene

Asia- og Oseaniakart - rekorder
Klikk her for å utfordre rekordene

Amerikakart - rekorder
Klikk her for å utfordre rekordene 

Afrikakart - rekorder
Klikk her for å utfordre rekordene

USA-kart - rekorder
Klikk her for å utfordre rekordene

Flere rekorder
Vi har nå lagt inn tidtaker på flere av kartene våre. Hvis du sender inn en skjermdump (Print Screen) til kontakt@gruble.net med et resultat som er godt nok for å komme på lista, publiserer vi fornavn og stedet du kommer fra. (hvis du går på skole legger vi også ut en link til skolen din). Klikk på en av pekerne under hvis du vil være med å lage flere rekordlister.


Rekorder